Generalforsamling 2020

En god aften med 25 fremmødte jægere til at gennemføre generalforsamlingen så der kunne afholdes valg til bestyrelsen, jagtudvalget mm. Tak til alle fremmødte

Bestyrelses posterne blev besat uden drama, der var sågar flere navne end der kunne vælges ind til 2 af posterne så aldeles positiv interesse, posterne blev besat af både unge/nyjægere og mere erfarne jægere. Debatten gik ivrigt i de indlagte små pauser, vores dirigent havde overblikket og styrede aftenen fortrinligt.

Der blev sluttet af med kaffe og amerikansk lotteri. I den forbindelse vil vi gerne takke vore sponsorer for deres opbakning og for sponsorgaver

Tak til: Korsholm A/S, Land og Fritid i Skjern, Outdoor.nu, Bech’s Hotel og Sport 24

Referat fra aftenen findes på siden Referater.