Generalforsamling 2018

Tarm Jagtforening afholder Generalforsamling d. 22 februar 2018
I skyttehuset kl 19,30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkommende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14 februar 2018
Der vil blive serveret lidt mad og lidt til ganen derfor vil tilmelding være ønskeligt. Tilmelding til Derek Ruskin på ruskin@mail.dk eller Tarmjagtforening@gmail.com senest Tirsdag d 20 februar 2018
På Bestyrelsens vegne
Derek Ruskin
Tlf : 24980848