Årets første fællesjagt i Tarm Jagtforning. d 19.10.

Husk at tilmelde dig til fællesjagten lørdag den 19.10-2019 send sms til Morten Lemming fra jagtudvalget tlf. 2741 9521 husk og melde hvis du kommer med hund. Vi mødes kl 09.00 ved skydehuset, jagten koster 100kr inkl. morgenmad. Gratis for nyjægere.

Vi vil gerne have nyjægere med og en opfordring til nye som mere erfarne, tag gerne en makker med der lige har fået jagttegn (eller ikke har været så meget afsted endnu) 

Husk kaffe og madpakke. På foreningens vegne-fasan fasan fasan. Jægerhilsen Frank

Pokalskydning i Tarm Jagtforening 2019

En sluttet flok var mødt frem til årets pokalskydning i Tarm Jagtforening.

Der blev skudt til 24 duer i Veteran-rækken og i A-rækken

Der var dyb koncentration og tæt løb til sidste due.

Vinder i Veteran rækken: Martin Jensen

Vinder i A rækken: Frank Albertsen