Service info-riffelbanen

Kære medlemmer

Det kommer næppe som den store overraskelse, men riffelskydning er aflyst – indtil videre!

Det betyder at i hører fra os når vi er klar til at åbne skydebanen. Vi følger retningslinjerne fra regeringen og DJ. – bestyrelsen

Konstituering af bestyrelsen 2020

Posterne blev fordelt som følger.

Formand: Frank Albertsen. Næstformand: Morten Lemming Christensen. Kasserer: Simon Weise. Sekretær: Simon Weise. Ung/nyjæger koordinator: Tommy Søndergaard. Riffelbane koordinator: Gert Jensen & John Danielsen

Generalforsamling 2020

En god aften med 25 fremmødte jægere til at gennemføre generalforsamlingen så der kunne afholdes valg til bestyrelsen, jagtudvalget mm. Tak til alle fremmødte

Bestyrelses posterne blev besat uden drama, der var sågar flere navne end der kunne vælges ind til 2 af posterne så aldeles positiv interesse, posterne blev besat af både unge/nyjægere og mere erfarne jægere. Debatten gik ivrigt i de indlagte små pauser, vores dirigent havde overblikket og styrede aftenen fortrinligt.

Der blev sluttet af med kaffe og amerikansk lotteri. I den forbindelse vil vi gerne takke vore sponsorer for deres opbakning og for sponsorgaver

Tak til: Korsholm A/S, Land og Fritid i Skjern, Outdoor.nu, Bech’s Hotel og Sport 24

Referat fra aftenen findes på siden Referater.

INFO

VIGTIGT vedr. Generalforsamling Den normale vej til skyttehuset gennem skoven, er kørt i stykker og derfor ufremkommelig. I skal derfor benytte “bagvejen”.

Når i kommer fra Tarm skal i fortsætte 300-400 meter længere frem, til krydset Ådumvej/Egvad kirkevej. Her er der en lille grusvej på venstre hånd som kan føre jer til skyttehuset.

Vi glæder os til at se jer i morgen kl 19:30.