OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De stolte jægere, fra venstre: Morten Christensen 1 sneppe og 1 bukkelam. Jan Kjeldsen 1 sneppe. Niels Poulsen 1 sneppe. Derek Ruskin 1 fasan og 2 skovduer.