Generalforsamling 2021 udskydes

Grundet Corona restrektioner er vi nødsaget til at udskyde generalforsamlingen fra d 11.3.2021 til d 22.4.2021

Vi vil gerne sætte rammerne for en hyggelig aften, vi er desværre nødt til at afvente situationen og håber at det er muligt at gennemføre i april.

Sæt derfor kryds i kalenderen d 22.4.2021, nærmere tilgår på Facebook eller her på hjemmesiden