Generalforsamling 2019

Husk at tilmelde dig til generalforsamling til
Derek Ruskin 24980848
Sted: Skydehuset Strømmesbølvej, 6880, Tarm
Start dato/tid: 21-02-2019 19:30:00
Tilmeld inden: 14-02-2019 00:00:00
Kontaktperson: Derek Ruskin 24980848
Forening: 0002525 – Tarm Jagtforening
Jægerråd: 0000100 – Ringkøbing-Skjern Jægerråd
Kreds: Kreds 2
Tarm jagtforening afholder Generalforsamling den 21-02-19
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest d. 14 februar 2019
der vil være en let anretning, samt kaffe, øl og vand.