Generalforsamling 2017 Dagsorden.

Generalforsamling Torsdag d. 23 Februar 2017 i skyttehuset kl 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

a  V) Derek Ruskin.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

a V) Torben Madsen.

4. Valg til bestyrelsen: på valg er

a. Derek Ruskin ( genopstiller )

b. Jan Kjeldsen ( genopstiller )

c. Morten Christensen ( genopstiller )

5. Valg af suppleanter til bestyrelsen

a. Per Vestergaard ( genopstiller )

b. Tommy Villadsen ( genopstiller )

6. Valg af revisorer

a. Kurt Mathiasen

b. Martin Jensen

7. Valg af revisor suppleanter

a. Svend Erik Pedersen

b. Arne Nielsen

8 Valg til jagtudvalg

a. Thommas Kjær (genopstiller ikke )

b. Michael Ladekjær ( genopstiller ikke )

9. Fastsættelse af kontingent

10. Indkomne forslag

11. Lodtrækning af kort til Skjern Ådalens Jægersammenslutning

12. Lodtrækning af bukkepladser 2017

13. Eventuelt

14. Amerikansk lotteri og kaffe.