julejagt

De stolte jægere er fra venstre Kurt Mathiasen 1 sneppe og Morten Christensen 1 bukkelam